KAIKKI

PALVELUT

Naprapaatilla on käytössään useita eri hoitomuotoja ja -tekniikoita. Naprapaatin käyttämiä hoitomuotoja ovat esimerkiksi mobilisaatio, manipulaatio, fysikaaliset hoidot, pehmytkudoskäsittelyt, harjoitusterapia sekä ergonominen neuvonta. Lisänä naprapatiassa voidaan käyttää erilaisia laitehoitoja muun hoidon tukena, kuten esimerkiksi LPG laitehoitoa. Eri hoitomuodoilla tähdätään kivun vähentymiseen, oireiden helpottumiseen, liikelaajuuden lisääntymiseen, työ-ja toimintakyvyn sekä fyysisen kunnon paranemiseen. Manuaalisilla käsittelyillä sekä laitehoidoilla pyritään vaikuttamaan erilaisiin anatomisiin rakenteisiin kuten lihaksiin, nivelrakenteisiin, nivelsiteisiin, jänteisiin, hermokudokseen sekä välilevyihin. Naprapaatin työdiagnoosin ja arvion pohjalta tehdään hoito-ohjelmointi sekä määritetään hoidon tavoitteet.

LPG

Kyseessä on imurullausmenetelmä, jota alun perin käytettiin arpien ja palovammojen jälkitilojen hoitoon. Hoitolaite toimii alipaineella ja sen motorisoidut rullat muokkaavat ja stimuloivat sidekudosta parantaen sekä neste- että verenkiertoa ja muokaten lihas-, iho- ja rasvakudosta. Se jaetaan kolmeen eri hoitomuoto osa-alueeseen: terapeuttiset (esim.kipu, lymfa,arpi), sportti (esim. palauttava, urheiluvammojen jälkeinen hoito) ja esteettiset hoidot (selluliitti, rasvakudos). LPG-laite on luokiteltu lääketieteelliseksi hoitolaiteeksi.

MOBILISAATIO

Mobilisaatihoidolla naprapaatti pyrkii toistuvin ja pehmein liikkein lisäämään nivelen liikelaajuutta ja palauttamaan nivelen normaalin liikkuvuuden sekä lievittämään liikerajoituksesta johtuvaa kipua. Mobilisaatiotekniikoita voidaan käyttää selkärangan niveliin, että raajaniveliin tavoiteltaessa parempaa liikkuvuutta ja toimintaa. Mobilisaatio voidaan toteuttaa passiivisesti, jolloin naprapaatti suorittaa sen käsillään. Mobilisaatiota voidaan tehdä myös aktiivisesti niin, että asiakas itse osallistuu liikkeen suorittamiseen. Aktiiviharjoitteet voivat sisältää mobilisoivia liikkeitä.

MANIPULAATIO

Manipulaatiolla tarkoitetaan passiivista hoitomuotoa, jossa nivel viedään lähelle sen ääriasentoa jonka jälkeen niveleen kohdistetaan nopea ja lyhyt voimaimpulssi. Manipulaatiohoidoilla saadaan usein välittömästi lisättyä nivelen liikelaajuutta ja nivelen toiminta normalisoitua. Manipulaatioon liittyy usein kuuluva naksahdus ääni, joka johtuu paineenvaihtelusta nivelessä ja nivelnesteen kaasujen vapautumisesta. Manipulaatiohoidon onnistuminen ei kuitenkaan vaadi naksahdus ääntä. Manipulaatiota käytetään vain silloin, kun se on potilaan kohdalla todettu turvalliseksi hoitomuodoksi.
Manipulaatio on oikein suoritettuna tehokas, kivuton ja turvallinen hoitomenetelmä. Ennen manipulaation suorittamista naprapaatti tutkii asiakkaan aina huolellisesti ja arvioi onko manipulaatio turvallinen hoitomuoto kyseiselle asiakkaalle

FYSIKAALISET

HOITOMUODOT

Naprapaatti käyttää fysikaalisia hoitomuotoja osana hoitokokonaisuutta. Naprapaatin käyttämiä fysikaalisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi sähkövirta (TENS), lämpö sekä kylmä. Tärkeimpiä tavoitteita ovat usein kivun lievitys sekä turvotuksen ja tulehduksen vähentäminen sekä rentouttaminen. Osana hoitokokonaisuutta voidaan käyttää myös teippauksia.

PEHMYTKUDOS-

KÄSITTELY

Pehmytkudoskäsittelyt kuuluvat pääsääntöisesti jokaiseen hoitokertaan esimerkiksi ennen muita käsittelytekniikoita. Pehmytkudoskäsittelyt voivat pitää sisällään esimerkiksi lihasvenytystekniikoita, lihaskalvovenytyksiä ja hierontaa.

HARJOITUSTERAPIA

Harjoitusterapialla tarkoitetaan hoitomuotoa, jossa asiakas harjoittelee aktiivisesti itse. Naprapaatti tekee asiakkaalleen tarkoin suunnitellun harjoitusohjelman. Harjoitusohjelman tavoitteina voivat olla esimerkiksi nivelen liikkuvuuden lisääminen, lihasvoiman kehittäminen tai koordinaatiokyvyn parantaminen. Harjoitusohjelma suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaan toiveiden mukaisesti harjoitteet suunnitellaan joko kotiympäristöön tai kuntosalille. Harjoittelussa pyritään nousujohteisuuteen, eli harjoitettavan osa-alueen kehittyessä harjoitusohjelmaa vaikeutetaan.

ERGONOMINEN

NEUVONTA

Naprapaatti kiinnittää myös työssään huomiota tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisyyn. Ergonomisessa ohjauksessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi asiakkaan työskentelytapoihin sekä pyritään mahdollisimman tehokkaasti edistämään työ- ja toimintakykyä ohjauksen keinoin. Pyrin löytämään asiakkaan kanssa sellaisia työskentelyasentoja ja -tapoja, jotka kuormittavat kehoa mahdollisimman tasaisesti, eivätkä aiheuta kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia.

KUNTOTESTAUS

Kuntoestauksesta on hyötyä kaikentasoisille liikkujille, niin kuntoutujille, aloittelijoille sekä harrastajille, jotka palaavat liikunnan pariin pitkän tauon jälkeen. Kuntotason kartoitus auttaa asettamaan yksilölliset liikunnalliset tavoitteet sekä luomaan turvalliset ja tehokkaat ohjeet liikunnan harrastamiselle sekä fyysisen kunnon parantamiselle. Aktiivikuntoilijoille testaus on apuväline tavoitteellisen päämäärän saavuttamiseksi. Kuntotestit perustuvat yksilölliseen arviointiin. Testauksen perusteella saat henkilökohtaisen palautteen nykyisestä kuntotasostasi sekä kirjalliset liikuntaohjeet turvalliseen harjoitteluun ja tulosten parantamiseen.
Järjestän kuntotestausta sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Kysy lisää räätälöidyistä yrityspaketeista!

FARMASIA

Kysy lisää!

LUENNOT

Naprapaatti voi käydä pitämässä luentoja esimerkiksi työpaikoilla ergonomiasta tai niskahartiaperäisten kipujen ehkäisemisestä ja hoitamisesta. Urheiluseuroille suunnattuja luentoja urheilulääketieteen puolelta mm. urheiluvammoista niiden ehkäisystä ja hoidosta.

FYSIIKKAVALMENNUS

Naprapaatti voi tehdä myös fysiikkavalmennusta yksilövalmenuksena tai isommille porukoille (työyhteisöt, joukkueet, kaveriporukat)

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon